GELENEKLER

3 - YAZAMADIM

YAZAMADIM

Karlı dağa duman bastı
Yağdı yağmur, rüzgâr esti
Nazlı yârim bana küstü
Yâre yazı yazamadım

Kalmadı dizimin feri
Bulamadım ben o yâri
Eridi dağların karı
Kara yazı yazamadım

Güller açmadı yazımda
Bir şey kalmadı gözümde
Ateşler yandı özümde
Kora yazı yazamadım

Fidanlar diktim tutmadı
Derdi beni unutmadı
Gülüm de bülbül ötmedi
Zara yazı yazamadım

Çoban oldum sürü güttüm
Sırları içimde tutum
Erenlere niyet etim
Pire yazı yazamadım

Turan der ki yandım, bitim
Nice bacalarda tüttüm
Çok yoruldum, çok yol gittim
Tere yazı yazamadım

13.02.2002

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER