GELENEKLER

5 - ÖMÜR SAYFASI

ÖMÜR SAYFASI

Ömür sayfasına baktım
Günden güne azalıyor
Önünde eğildim çöktüm
Günden güne azalıyor

Her gün başında bekledim
Gidip geldim hep yokladım
Gizli gizli çok sakladım
Günden güne azalıyor

Yıllar aylar aralandı
Çile keder sıralandı
Ömür sayfam yarılandı
Günden güne azalıyor

Bende insanım beşerim
Dünya'ya geldim yaşarım
Geçen zamana şaşarım
Günden güne azalıyor

Çeşmi yaşım sökülüyor
Gülüm dalım dökülüyor
Ruh Bedenden çekiliyor
Günden güne azalıyor

Ezrail hep el ediyor
Kara toprak gel ediyor
Bu kulun geldi gidiyor
Günden güne azalıyor

Turan der ki günlerimiz
Geri gelmez dünlerimiz
Gitti gelmez canlarımız
Günden güne azalıyor

TURAN KORKMAZ 18.03.2016

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER