GELENEKLER

7 - TADI KALMAMIŞ

TADI KALMAMIŞ

Gözümden gitmiyor eski halleri
Bizim oraların tadı kalmamış
Burcu burcu kokar idi gülleri
Bizim oraların tadı kalmamış. 

Aklım kar etmiyor fikrim şaşıyor
Derdime derman yok bini aşıyor
Yıkılmış evimiz taşlar düşüyor
Bizim oraların tadı kalmamış.

Yaylacı göçünü düzlemiş gitmiş
Dağlarda canlı yok koyunda bitmiş
Kimisi vatanı çoktan terk etmiş
Bizim oraların tadı kalmamış.

Çoluk çocuk birbirini bilmiyor
Gardaş bacı halin nedir sormuyor
Hiç kimse kimseye kafa yormuyor
Bizim oraların tadı kalmamış. 

Alma Çatı Koç Pınarın başına
Kuru Çaydan Soğanlının döşüne
Sümbülün kokusu sinmiş taşına
Bizim oraların tadı kalmamış.

Karamuk toplardık şerbet içerdik
Tırpan çekiçlerdik ekin biçerdik
ANAM YEMLİK toplar bizde seçerdik
Bizim oraların tadı kalmamış.

Kız gelin dokurdu halı boludu
Herkesin kapıda malı boludu
Oduna giderdik çalı boludu
Bizim oraların tadı kalmamış.

Turan’ım başımdan duman gitmiyor
Yaralı döşümden güman gitmiyor
Virane evimiz duman tütmüyor
Bizim oraların tadı kalmamış.


10/07/2013 TURAN KORKMAZ

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER