GELENEKLER

21 - GELİYOM


GELİYOM
 
Sarp dağlarda sümbüllerin açtı mı?
Baba yurdum sana döndüm geliyom
Kara Çat’tan kar eriyip coştu mu?
Baba yurdum sana döndüm geliyom
 
Dağın başı güllü, toprak neşeli
Ay deliği dik dik kaya meşeli
Harman yeri yeşil çayır döşeli
Baba yurdum sana döndüm geliyom
 
Yanık yerden çirişliğin başına
Göğ kuşaktan samanlığın döşüne
Dahar oluğu, kör pınarın taşına
Baba yurdum sana döndüm geliyom
 
Göç yolundan Koçpınar’a giderdik
Yozyurdu’nda koyun, kuzu güderdik
Çamboynu’nda akan sudan içerdik
Baba yurdum sana döndüm geliyom
 
Koca Güney ayaktasın canlısın
Kanlıkaya ta ezelden kanlısın
Koca Toros doğuşundan ünlüsün
Baba yurdum sana döndüm geliyom
 
Garip babam tütün sarar içerdi
Umutsuzdu hasadı er biçerdi
Derin derdi yarasını açardı
Baba yurdum sana döndüm geliyom
 
Turan der ki çalamadım sazımı
Sana verdim benliğimi özümü
Çekemiyom bu şehrin nazını
Baba yurdum sana döndüm geliyom
 
Turan KORKMAZ 21
21/04/2005
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER