GELENEKLER

1 - SIRGAT

SIRGAT


Binlerce ev aç susuz

Unsuz ekmeksiz

Bizim Güllü de…

Diz çökmüş, yaslanmış beşiğe

Sarı yamalı yorganı atmış üstüne

Bakmıyor kapıdan girene

Kalkmıyor, başını eğmiş aşağı

Kele güllü baksana!

Evine kırbaçlı seyis geldi.

Ne diyende baksın güllü

Sarmış beşiğe bir tek koyunu

Sarmış beleğe örtmüş üstünü

Kalkmamış fukaralıktan beli yukarı

Bir bu mu? Daha nicesi.

Samanlığına buğdayını saklayanı

Kuyulara zahiresini koyanı

Bilmem daha nicesi…

Dert bunlar hep kelesi

Hiç de kitaplara sığacak

Dert değilesi! …


Dr. İsmail GÖKŞEN/1976

Sırgat: sırkat, 1.Hayvan sayımı yapan kimse. 2. Kaçırma, gizleme. 3. Sayımdan kaçırılan hayvan. 4. Sayımı yapılmayan insan ya da hayvan.

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER