GELENEKLER

15 - ÖRDEKLERİN ÇAĞRIŞIRDI KAZINAN

ÖRDEKLERİN ÇAĞRIŞIRDI KAZINAN

   Dadaloğlu Hasibe Hatun sayesinde Yazıcıoğlu'nun elinden kurtulur. Bundan sonra Bozok'ta sürgünde bulunan Avşarların yanına gitmek ister. Ta Payas zindanından kaçalı beri çok zaman geçmiştir. Üstelik bu kılık kıyafetle aşiretin kendini tanıyıp tanımayacağı kuşkuludur.

   Yaya yapıldak Tanır beyi Yazıcıoğlu'nun yanından ayrılır, dağlardan dağlara gizlenerek Göksun'un kuzeyindeki Dirgen dağına gelir. Bir hayli yol aldığından yorulmuştur, acıkmıştır. Bir soluk almak için oraya oturur.

   Bir de bakar ki biraz ötede bir Türkmen kadını sırtındaki şelekle karşıdan geçmektedir. Onun kendisini ihbar edeceğini sanır, bereket ki kadın kendisini görmeden geçip gider.

   Orada arkasına bakar Binboğa dağları tüm heybetiyle sıralanmaktadır. Payas zindanında da gözüne en çok tüten bu dağlardı. O zamanlar bu dağlarda geyik sürüleri vardı, türlü kokulu çiçekler vardı, dünyanın en kıymetli gür ormanları vardı.

   Biraz ötede aşağıdaki düzlüğe bakınca Seyhan nehrinin bir kolu olan Sarız suyu ve Yalak köyü görünür. O sıralar Sarız suyu da Yalak çukuru da henüz tarıma açılmamıştır, otlaktır.

   Dadaloğlu duygulanmıştır, sazını alır ve Çukurova'da çok yaygın olan şu Türkü'yü söyler:

Çok göresim geldi Binboğa seni
Ne hoş olur baharınan yazınan
Dirgen dağı Koç dağının dengidir
Ördeklerin çağrışırdı kazınan
 
Ne kara yazılmış anlıma yazı
Varsak da aşiret tanımaz bizi
Sarız'dan aşağı Yalak'ın düzü
Sağmalların yayılırdı yozunan
 
Kuruçay'dan Delice’yi aşalım
Çapanoğlu eteğine düşelim
Elbistanlı kızı helallaşalım
Çok ekmeğin yediyidim tuzunan
 
Dadaloğlum der de bu nasıl haldir
Seneler sayılmaz kaç tane bıldır
Ayını bilmiyom tam dokuz yıldır
Puşt Osmanlı duralaştı biziynen
 
   Türkü bitince doğru yoluna devam eder, Sarız suyunu geçer, Tahtalı dağlarının içinden geçen Kuruçay'ı da aştıktan sonra Yozgat - Bozok'ta bulunan Avşarların yanına varır. Burada kerpiç kestirip ev yaptırır. Fakat bu yeni yerlerine ne Avşarlar ısınır ne de Dadaloğlu.


Dirgen Dağı: Binboğa dağlarının içinde, Afşin ilçesinin batısındaki dağ.
Koç Dağı: Sarız- Pınarbaşı yolu üzerinde, Tahtalı dağları içinde bir dağ.
Yalak: Sarız ilçesinin kasabası, şimdiki adı Yeşilkent.
Sağmal: Sağılır koyun, inek.
Yoz: Kısır, süt vermeyen koyun,
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER