GELENEKLER

3 - Nişan Takmak


NİŞAN TAKMAK
 
   Nişan takma merasimi ailelerin durumuna göre değişir. Bazı nişanlar vardır ki düğün kadar teferruatlı ve masraflı olur. Beklik, mevzii (aile arası, küçük) bir merasim iken, nişan umuma (herkese) ilân gibidir. Onun için tâ eskiden beri, mümkün mertebe aileler anlaşarak nişanla düğünü birlikte yaparlar. Bu arada söz kesiminden düğüne kadar geçecek zamanda damat adayının kız evine gidip gelmeleri hep resmîdir. Bu gidiş gelişler, bayramda seyranda damadın yanında bir arkadaşı ile hanenin erkekler tarafında bulunması suretiyle olur sadece. Bu arada bir yolunu bulup nişanlısını yakından görenler de olabilir… Aynı köyden, aynı akrabadan bile olsa, damat, gündüzün kız tarafının kapısından bir mecburiyet olmadığı takdirde geçmemeye gayret gösterir.
 
İsmail BOZKURT – Anadolu Türk Aşiretleri – Avşar ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı ve Kültürleri- Sayfa 31
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER