GELENEKLER

17 - Kekil Kesme


KEKİL KESME
 
   Gelinin saçları tepeden tırnağa dümdüz tarandıktan sonra, yüzünü örten kısmı kaşların bir parmak üzerinden sağlı sollu kulak seviyesini aşmayacak şekilde kesilir. Buna kekil veya kâkül denir. Doğrusu kekildir. Kulak hizasından ikişer parmak eninde sağlı sollu, çene hizasına kadar uzanan kısmın alt tarafı da kesilir. Bunlar da zülüftür. Bu zülüfler bazen çene hizasında, bazen daha yukarıda olur; bazen de çene altında birleşip gerdana dökülecek şekilde uzatılır.
 
İsmail BOZKURT – Anadolu Türk Aşiretleri – Avşar ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı ve Kültürleri- Sayfa 41
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER