GELENEKLER

20 - BİNER DÖVÜŞÜRÜM DER TÜRKMENOĞLU

BİNER DÖVÜŞÜRÜM DER TÜRKMENOĞLU
 
   Avşarlar içinde Türkmenaliler (kısaca Türkmenler de denir) diye bir oba vardır. Türkmenler'in büyük çoğunluğu Sarız ilçesinde otururlar. "Türkdönmez, Pontömeroğlu, Türkmen" soyadlı kişiler. Sarız ilçesinin İncedere köyünde de Türkmenler vardır. Bunların soyadları da "Tunç"tur. Ayrıca Çukurova'da da Türkmenler'den bazı aileler bulunmaktadır. Şiir acaba bu Türkmenleri mi yoksa başka Türkmenleri mi anlatmaktadır. Orası tam olarak bilinmemektedir.
 
   Şiir iki aşiret arasında yapılan bir kavgayı anlatmaktadır. Ama kavganın tarihini, kavgada geçen kişileri şimdi hatırlamıyoruz. Dadaloğlu bu kavgada kahramanlık gösteren Türkmenoğlu'nu övmektedir.
 
Bindiğin at Aşkar mıdır ya Düldül
İrengi bozadır, der Türkmenoğlu
Eyerlen kır atı mahzun kalmasın
Biner dövüşürüm der Türkmenoğlu
 
Ali Paşa'm her ülkeyi bağladı,
Ah etti de Torun deyi ağladı.
Her obadan üç beş yiğit hoğladı
Siftah hoğlayan da bir Türkmenoğlu
 
Karartısı çoktur ordusu fena
Döğüşen yiğitler boyanır kana
Kasavet mi çeker doğuran ana
Nöbet bıçağa bindi der Türkmenoğlu
 
Kara Ahmet der ki etme inadı
Bıldır deden dedemizi sınadı
Benim koğduğumun kalkmaz kanadı
Çekerim çeneni der Türkmenoğlu
 
Elinde kargısı oylukta satır
Kesilen kelleler meydanda yatır
Korkma beyim korkma salavat getir
Arkamızdan gelen koç Türkmenoğlu
 
Gezdir Dadaloğlu'm kır atı gezdir
Nallan dökülmüş yeniden düzdür
Kargının ucuna «Maşallah» yazdır
İlet Sadık Bey'e ver Türkmenoğlu
 

Aşkar: Battal Gazinin ünlü atı.
Düldül: Hz. Ali'ye Hz. Muhammed tarafından armağan edilen katırın adı.
Torun: Avşarlar'da bir oba adı.
Hoğlamak: Üstüne yürümek, saldırmak, nara atarak öne atılmak.
Siftah:  İlk.
Oba: 1. Beş, on çadırlı aşiret. 2. Yaylada çadır kurulan bölge. 3. Çuldan yapılan çadır. 4. Mahalle. 5. Bir soydan kimselerin oluşturduğu topluluk, kalabalık. 6. Yabancı. 7. Komşu.
Karartı: Beden, varlık
Kasavet: Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı.
Bıldır: Geçen yıl, bir yıl önce
Yatır: Yatıyor.
Ali Paşa, Kara Ahmet: Avşar savaşçıları.
Sadık Bey: Avşar beylerinden biri.
 
Şiir, Halkbilgisi Haberler Mecmuasından alınmıştır.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER