GELENEKLER

14 - EMİŞ’İN AHI

EMİŞ’İN AHI

   Katil Ahmet, kardeşi Hacı ve Çolak eşkıya bu üç azılı katil, sayısız cinayetlere, yol kesmelere, çalıp çırpmaya, para karşılığında adam öldürmeye kadar her türlü pisliğe bulaşan, adını koyamadığım mahlûkattandı. Bölgede adını duyuran eşkıya Gökçe de bunlara katılmıştı. Hangi sebepten olduğu bilinmez, araları açıldı. Adı geçen eşkıyalar Tomarza’nın Çanakpınar Köyünde bir evde yazın gelmesini beklerlerken, Gökçe bir fırsatını bulup, giderek katillerin yerini Kayseri valisine haber verdi.

   Vali beraberinde kalabalık jandarma ile aniden Çanakpınar Köyüne gelerek katillerin bulunduğu evi bastılar. Katiller teslim olmayı reddedince, Vali evin yakılmasını emretti. Köyün dışında Kaçıp gidebilecekleri yollar üzerine jandarma yerleştirilmişti. Bu yangında Vali eşkıyaların kaçmasına göz yumdu. Onları vururken suçsuz insanların da yanlışlıkla vurulmaması için. Eşkıyalar kaçıp köyün dışına çıkınca pusuda bulunan jandarmalar tek tek onları vurarak öldürdüler. Bu eşkıyalar o kadar ünlü idiler ki beşikte çocuklar dahi korkardı. Halkı öldürüldüklerine inandırmak için ölülerini Pınarbaşı'na götürüp, yerlere yatırarak üç gün herkese gösterdiler.

   Onların da anası, babası ağladı, karaları bağladı. Aşağıda ki ağıdı da adı bilinmeyenler söyledi. Emiş’in ve nice Emişlerin ahı (1) yerde kalmamıştı.

 

Sanki biz yangından kaçtık

Gece Gezbelini (2) aştık

Karacabeli’n doruğunda

Orda bir plana düştük

 

Karacaören’in başında

Çolak’ım kaldı taşında

Gökçek de ihanet etti

Yengeleri sağ peşinde

 

Çolak’ın kardeşi Ali

Sağ böğrüne geldi Vali

Ben tütünden bunalıyom

Kapıyı aç itin oğlu

 

Zor olur kardeş acısı

Yalım yakar bacıyı

Hepiniz uykuya yatın

Bekçi koyun, küçük Hacı’yı

 

Aziziye’ye varıncağaz

Tepe mahalleye koydular

Katil Ahmet’i bilerek

Çolak hangisi dediler

 

Katil Ahmet çete başı

Yukardan dereye bakar

Kimi tabancasını alır

Kimi saatini takar

 

Kağnı ilen getirdiler

Teker çaldı kollarını

Kuru yere yatırdılar

Anam görsen hallerini

 

Siz Çolak’ı bildiniz mi?

Üç katar atar fişeği

Öldürmüşler sıra sıra

Üçü de Deller uşağı (3)


1- Ah: Beddua. 2- Gezbeli, Develi Tufanbeyli arasında bir dağ geçidi. 3- Deller: Bir Avşar obası.

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER