GELENEKLER

3 - Çocuklarda Dilaltı Kesilmesi

Çocuklarda Dilaltı Kesilmesi
 
   Bazı çocukların dillerinin alt kısmında dili alt damağa bağlayan iplik kalınlığında bir bağ bulunur. Halk arasında buna dilaltı denir. Bu bağ kesilmeden çocuğun doğru dürüst konuşmasının mümkün olmayacağını düşünürler. Eli uz, biraz da okuyan üfleyen, abdestli, namazlı hanımlar çocuğu incitmeden, ince bir makasla o bağı keserler. Kanamayı durdurmak için de çeşitli bitkilerden yapılmış ilâç kullanırlar. Dilaltı kesme yıllar önce başlatılmış bir uygulamadır. Hemen herkes bu uygulamayı yapar. Çocukların kekeme olması dilaltı kesilmemesine bağlanır. Dilaltı kesilerek dilin dönmesi sağlanarak çocuğun konuşma zorluğuna sebep olan engel de ortadan kaldırılmış olur.
 
   Dilaltı bağı bazen kesilir, bazı defa da kendiliğinden kopar çözülür. Bu işin ustalarına götürülen çocuklar, adeta muayeneye tâbi olurlar. Usta, bu inceleme sonucu iki teklif sunar. Birincisi eğer dil ile damak arasındaki bağ hem kısa hem de bir iplikten kalın ise, bu bağ kesilecek demektir; mutlaka kestirirsiniz. Bağ bir iplik kalınlığında ise, “Bırakın; o, yakında kendiliğinden kopar” cevabını alırsınız. Gerçekten de bir müddet sonra kopar, düşer.
 
İsmail BOZKURT – Anadolu Türk Aşiretleri – Avşar ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı ve Kültürleri- Sayfa 47-48
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER