GELENEKLER

4 - Ellik

Ellik:
 
   Tırpanı kullanırken, onu taşımaya ve yönlendirmeye yarar. Ellik ağaçtan yapılır. Bir el tutacak kadar, bir karış uzunluğunda elin kavrayacağı ölçüde olur. Aynı zamanda ellik ya sapa çakılı olur yahut da sapın üzerine halka gibi sarılıp sıkıştırılarak bağlanır. Bu ikinci elliğin adı da kıvratma elliktir. Tırpanın şekli eğri kılıç gibidir. Çelik olan ağız kısmı çekiçlenerek inceltilir. Ekin, tırpanla ayakta, sağ el ile ellikten, sol el ile de göğüs hizasında okundan yani sapından tutulup sağdan sola yay çizer gibi çalınarak biçilir. Ot, yonca, ekin, harız; bunların hepsi de tırpanla biçilir.
 
İsmail BOZKURT – Anadolu Türk Aşiretleri – Avşar ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı ve Kültürleri- Sayfa 52,53
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER