GELENEKLER

6 - Masat

Masat:
 
   Masat iki parmak enliliğinde, bir karış uzunluğunda, iki santim kalınlığında, sert bir taştır. Bunun özelliği sürtündüğü zaman çabuk aşınmayan bir taş olmasıdır. Masat, tırpanla biçmeye başlandığı anda, ya bele sokulur ya varsa arka cebe konur; zira her el başında (1) tırpan bir kez masatlanır. Tırpanı masatlamak için tırpan, ağzı yere paralel gelecek şekilde sapının üzerine dikilir; sol elle ökçesinden tutulur, sağ elle de masat bir alttan bir üstten ileri ve geri şekilde sürtülür. Bu işe de masatlamak denir.
 

(1) el başı: El başı gerek orak ve gerek tırpanla ekin biçilir iken bir boy (yaklaşık 40-50 metre) gidilen mesafe. El tek kişi ile işlendiğinde küçük, çok kişi ile işlendiğinde daha büyük olur. Aslında bu mesafe orakçının veya tırpancının yorulmasına ve tırpanının körelmesine bağlıdır.
 
İsmail BOZKURT – Anadolu Türk Aşiretleri – Avşar ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı ve Kültürleri- Sayfa 54,55
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER