GELENEKLER

2 - Çeten

Çeten:
 
   Harman zamanı en çok kullanılan araçlardan birisi de çetendir. Kağnının üzerine kurulur. İki büyük tahta kağnının yanlarına, bir tane de önüne dikilir. Köplerden yukarı doğru dikilen kazıklarla bu çeten tahtalarının yanlara devrilmesi önlenir, kazıklar da ayrıca birbirine urganla gerdirilerek bağlanırlar. Arka kısım bir eski kilim veya çul ile kapatılır. Bu tür çetene tahta çeten ismi verilir. Buna saman doldurulur. Tepelenerek çetene doldurulan saman, samanlığın önüne varılıp boşaltılır.
 
   Bir de çul çeten vardır ki, aynı işi görür; yanları olsun, alt kısmı olsun tamamen eski kilimlerden yapılır. Dik durması için direkler çakılır. Kilimler de bu direklere sarılır. Tahtanın yerine kilim kullanıldığından bu çetenlere de çul çeten adı verilir.
 
   Bir diğer çeten tipi de örme çetendir. Örme çetenin önleri ve yanları zorkun söğüdünün ince dallarından sepet örer gibi örülerek yapılır. Dikmelerin ve dayamaların içi de sepet örer gibi örülür. Bunun da arka kısmına yine kilim bağlanır. Doldurulur, tepelenir; saman, kers ve benzeri şeyler, bunlarla çekilir. Buğday, arpa, çavdar, nohut ve mercimek gibi tahılların taneden ayrıldıktan sonraki saman gibi geriye kalan kısmı da bu çetenlerle taşınır. “Hacmi geniş, ağırlığı hafif olan her şey çetenle taşınır.” denebilir.
 
İsmail BOZKURT – Anadolu Türk Aşiretleri – Avşar ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı ve Kültürleri- Sayfa 57,58
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER