GELENEKLER

3 - Bilenzik Vurmak ve Bilenzik Yapmak

Bilenzik Vurmak ve Bilenzik Yapmak:
 
   Tarlada biçilip, yığın haline getirilen buğday, çavdar, arpa gibi tahıl yığınları sap arabası denilen özel kurgulu kağnılarla harmana çekilir. Geniş harman yerine getirilen eritilmemiş (yumuşatılmamış) saplar, düzenli bir şekilde halka biçiminde harmanın etrafına kayılır. Bu kayma (yığma) işlemine “bilenzik vurma” denir. Halkanın (bilenziğin) içinde bir kağnı girip çıkacak kadar bir boşluk bırakılır. Geriye kalan kısma ürünün cinsine göre ayrı olmak şartı ile onlarca araba yükü ürün içten ve dıştan kayılır. Bu yükleme işi oldukça düzenli olur. Yağmur yaş etki etmeyecek şekilde uygun kayılır. Yağmur yağsa bile yüzünden bir karışlık kısımdan fazlası ıslanmaz. O kısım da güneş açtığı zaman kendiliğinden kurur gider. Bu bilenziğin ortasında kalan geniş boşlukta ise harman sürülür; yani sap yumuşatılır. Sap, saman olur. Buğday başaktan boşalır. Savrulacak, ayrılacak duruma gelir. Bu işlem devam ederken bu serili sapın düven dönen kısmına döşek denir. Bu döşeğin saman olup da savrulmamış şekline malağma denir.
 
   Olur ya hava bulandı, yağmur yağma ihtimali belirdi. Hemen yabalar ve dirgenler çekilerek bu malağma kendi bulunduğu yerde bir bilenzik şeklinde (simit gibi) toplanır. Aşağısından ve yukarısından da yağan yağmur sularının akması için yol bırakılır. Malağmanın tabanı buğday taneleri ile serili olduğu için etrafı da iyice süpürülür. Böylece yağmura karşı malağma bilenziği de hazırlanmış olur.
 
İsmail BOZKURT – Anadolu Türk Aşiretleri – Avşar ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı ve Kültürleri- Sayfa 58
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER