GELENEKLER

2 - KARŞIDA HARAR DURUR

2 - KARŞIDA HARAR DURUR

   Kol tutuşlarının çok sıkı olması ve omuzların birbirlerinden ayrılmamasından dolayı sıktırma olarak bilinen hareketli bir halaydır. Oyun 4/4'lük bir ölçüye sahip olup, uşak makamında olan oyunun ezgisi Muzaffer Sarısözen tarafından Bünyanlı Âşık Harbî (Adnan Türköz) ‘den derlenerek notaya alınmıştır. 8.3.1978 günü 1718 sıra numarası ile TRT Repertuarına kazandırılmıştır. Bu türkü Kayseri Bünyan yöresi olarak derlense de Avşar yöresinde de kol halayı olarak oynanmaktadır.
 
Oyunun Türküsü:
 
Karşıda kuzu yerler
Biz de varsak ne derler
Otursak biz de yesek
Şu şunu sevmiş derler
 
Hay nenni, nenni, nenni
Dost nenni, nenni, nenni
Sevdâlım yaktın beni
Sürmelim yaktın beni

Karşıda harar durur
Zülfünü darar durur
Kızın gönlü olursa
Oğlanı arar durur.
 
Hay nenni, nenni, nenni
Dost nenni, nenni, nenni
Sevdâlım yaktın beni
Sürmelim yaktın beni

Karşıda Türk evleri
Yayılır develeri
Oturmuş inek sağar
Terliyor memeleri
 
Hay nenni, nenni, nenni
Dost nenni, nenni, nenni
Sevdâlım yaktın beni
Sürmelim yaktın beni

Irmağa var ırmağa
Ağaç dalı kırmağa
Altın yüzük yaptırdım
Al kınalı parmağa.
 
Hay nenni, nenni, nenni
Dost nenni, nenni, nenni
Sevdâlım yaktın beni
Sürmelim yaktın beni

Karşıda oturanlar
Az derdim artıranlar
Bana bir yol gösterin
Sevdâdan kurtulanlar
 
Hay nenni, nenni, nenni
Dost nenni, nenni, nenni
Sevdâlım yaktın beni
Sürmelim yaktın beni

OYUNUN OYNANIŞI:
 
1. Sağ ayak sağa doğru atılır.
2. Sol ayak sağa doğru atılır.
3. Sağ sağa doğru atılır.
4. Sol ayak sağ ayağın yanına parmak ucunu vurarak dizler yukarıya çekilir.
5. Sol ayak geriye basılır.
6. Sağ ayak geriye basılır.
7. Sol ayak geriye basılır.
8. Sağ ayak sol ayağın yanına parmak ucunu vurarak dizler yukarıya çekilir.
9. Oyun bu şekilde devam eder.
 

Harar: Kıldan dokunmuş, büyük çuval
Zülüf: Şakaklardan sarkan saç lülesi.


KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER