GELENEKLER

7 - GÖZELERDE ÜÇ GÖZEL VAR SEVECEK


GÖZELERDE ÜÇ GÖZEL VAR SEVECEK
 
   Kayseri İli Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçeleri ve Bu ilçelere bağlı Avşar Köylerinde ağırlama tarzında oynanan türkülü bir halaydır.
 
OYUNUN OYNANIŞ ŞEKLİ:

   Türkülü Halaylarda yaygın olarak Dairesel oynansa da oyun alanına göre düz veya yay şeklinde de oynanmaktadır.  Oyuncular serçe parmaklar veya el ele tutuşarak, ya da alkış tutarak, oyunun oynanış şekline göre tek sıra veya yan yana dizilerek, belden hafif bir şekilde eğilirler. Sağ yöne gidilerek oynanan oyuna sağ ayak ile başlanır. Oyunun temel figürleri Aşağıda verilmiştir. Koreografiye göre adım sayıları düzenlenebilir.

1 - Sağ ayak hafifçe kaldırılıp yere basarken, sol ayak hafifçe kaldırılır.
2 - Sol ayak yere basarken, sağ ayak hafifçe kaldırılır.
3 - Sağ ayak yere basarken, sol ayak hafifçe kaldırılır.
4 - Sol ayak parmak ucu yere vurulup diz yukarıya çekilir.
5 - Sol ayak yere basarken, sağ ayak hafifçe kaldırılır.
6 - Vücut hafifçe sola döndürülerek sağ ayak parmak ucu yere vurulur.
 
ÜÇ YEMEK VAR YENECEK
 
Yemeklerde üç yemek var yenecek
Biri mantı, biri dutmaç aş da var
Mantı, dutmaç senin olsun aş benim
Vay Halep Antep senin olsun Şam benim
 
Bineklerde üç binek var binecek
Biri yağız biri doru kır da var
Yağız doru senin olsun kır benim
Vay Halep Antep senin olsun Şam benim
 
Şeherlerde üç şehir var gezecek
Biri Halep, biri Antep Şam da var.
Halep, Antep senin olsun Şam benim
Vay Halep Antep senin olsun Şam benim
 
Gözelerde üç gözel var sevecek
Biri gelin biri görüm gız da var
Gelin görüm senin olsun gız benim
Vay Halep Antep senin olsun Şam benim.
 
Yöresi: Kayseri – Pınarbaşı - Şabanlı köyü
Kaynak kişi: Fatma Yıldırım (Önal)
Derleyen: Emin Yıldırım
Derleme Tarihi: 1993 

Dutmaç: 1. İnce ince kesilen hamurdan yapılmış çorba. 2. Ufak ufak kesilmiş hamur suda haşlandıktan sonra pişmiş mercimek ve sarımsak karıştırılarak yapılan yemek. 
Aş:
Yağız: 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.
Doru: 1. Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız (at). 2. Kızıl (at donu). 3. Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara olan at. 4. Doruk.
Kır:  Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk.
Görüm: Evli kadının kocasının kız kardeşi
Gız: Kız.


KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER