GELENEKLER

22 - ULAŞTI HAYFINI ALDI KARALAR

ULAŞTI HAYFINI ALDI KARALAR
 
   Karalar, Avşar oymağı içinde küçük fakat belli özellikleri olan bir oba. Bu özelliklerinden bazılarını şöyle sıralamak mümkün: Kadınlarla birlikte çamaşır yıkamak, yaman kavga yapmak. Karalar, Yüreğir bölgesinde kışlak yurt tutmuşlardı. Tuzla, Misis, İncirlik ve Dede Dağ yöreleri de Karaların otlak olarak kullandıkları yerlerdi. Karaların Avşarlar içinde bir oba adıydı.
 
   Yörük Türkmenler’inden Karahacılı ve Kuzulgüdenli obaları da aynı yörelerde kışlarlardı. Otlak meselesinden Karalar ile bunların araları açılır. Yapılan kavgada Karahacılı, Kuzugüdenli ve Şamboyadı obaları yenilirler.
 
   Dadaloğlu bu kavgayı dile getirir:
 
Karalar Karalar ünlü Karalar
Davanızı ancak mahşer aralar
Hacı Osman tuttuğunu yaralar
Ulaştı hayfını aldı Karalar
 
Avrat ile don yumağa giderler
Yine de kavgasın yaman ederler
Karahacılı da kuzu güderler
Daha kime cıda atar Karalar
 
Karalar «ho!» dedi Buruk'a düştü
Misis meheng imiş alasın açtı
Karahacılı da Kuzugüdenli
Şamboyadı hem de yalın kaçarlar
 
Dadaloğlu der de şu bana noldu
Aktı gözyaşlarım kan ile doldu
Saatim ay oldu günüm yıl oldu
Gelip geçmez kara günden sayarlar.


Hacı Osman: Karalar obasında bir savaşçı.
Hayf almak: Öç almak, intikam almak.
Avrat: Kadın.
Aralamak: Sonuca bağlamak, çözümlemek.
Don Yumak: Çamaşır yıkamak.
Kuzu Gütmek: Kuzu otlatmak.
Mehenk: Ölçü.
Ho demek: Ho'lamak, saldırmak.
Cıda: Savaşlarda, kavgalarda kargı gibi bir çeşit döğüş aracı.
Kuzugüdenli: Bir Türkmen oymağı.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER