GELENEKLER

3 - AL ALMA

3 - AL ALMA

   Bu türkü Avşarlara has, kadınların oynadığı  bir kol halayıdır. İlk dörtlüğünü halay çekenler söyler. Ardından davul zurna bu sözleri tekrar eder. Oyun 4/4'lük bir ölçüye sahip olup, uşak makamındadır.
 
Oyunun Türküsü:
 
Al alma gızıl alma
Amman Amman nazlıda yar.
Yollara dizil alma
Böön aaşam bize gel 
 
Yar gapıdan geçerken
Amman Amman nazlıda yar
Cöbümde ezil alma
Böön aaşam bize gel 
 
Al almayı dişledim
Amman Amman nazlıda yar
Sapını gümüşledim
Böön aaşam bize gel 
 
Gardaş geldi vermedim
Amman Amman nazlıda yar
Yar geldi baaşladım
Böön aaşam bize gel 
 
Al almanın dördünü
Amman Amman nazlıda yar
Sev yiğidin merdini
Böön aaşam bize gel 
 
Seversen bir güzel sev
Amman Amman nazlıda yar
Çekme çirkin derdini
Böön aaşam bize gel 
 
Al alma soyulurmu
Amman Amman nazlıda yar
Gözele doyulurmu
Böön aaşam bize gel 
 
Gözel saran yiğidin
Amman Amman nazlıda yar
Golları yorulurmu
Böön aaşam bize gel 
 
OYUNUN OYNANIŞI:
 
1. Sağ ayak sağa doğru atılır.
2. Sol ayak sağa doğru atılır.
3. Sağ sağa doğru atılır.
4. Sol ayak sağ ayağın yanına parmak ucunu vurarak dizler yukarıya çekilir.
5. Sol ayak geriye basılır.
6. Sağ ayak geriye basılır.
7. Sol ayak geriye basılır.
8. Sağ ayak sol ayağın yanına parmak ucunu vurarak dizler yukarıya çekilir.
9. Oyun bu şekilde devam eder.
 

Alma:Elma
Böön:Bugün
Aşam:Akşam
Cöb: Cep


KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER