GELENEKLER

24 - KALMADI MURADIM DER GÖK AL’OĞLU

KALMADI MURADIM DER GÖK AL’OĞLU 

   Değerli halkbilimi eserleri derleyicisi Fahri Bilge'ye göre bu şiir, Çukurova'da Kadirli'nin Karaömer Köyünde halen soyundan gelenlerin olduğu Gök Alioğlu Mahmut Bey'in vereme yakalanması üzerine söylenmiştir.


Gene başkaldırdı şol Çukurova

Kimi alkış eder kimisi dua

Şahin beyliğine yetmez tülü deve

Kalmadı muradım der Gök Al’oğlu


Kuş kemiğinden saraylar yaptırdım

Şahinime gökte turna kaptırdım

Gökteki kartala çanlar taktırdım

Kalmadı muradım der Gök Al’oğlu


Nice kuşlarımı dumanda buldum

Menemenci'ye de atımı saldım

Cerit'in, Avşar'ın güzelin seçtim

Kalmadı muradım der Gök Al’oğlu


Dadal'ım de der ki samurdan kürküm

Odadan odaya çağrılır türküm

Ulu devlet ordusundan yok korkum

Kalmadı muradım der Gök Al’oğlu


Tülü deve: 1.Uzun tüylü, güreşçi erkek deve. 2.Buhur ve adi devenin çiftleşmesinden doğan erkek deve.
Kuş kemiğinden saraylar yaptırmak: Çok değerli, çok süslü saraylar yaptırmak.
Menemenci: Melemenci, melemenli de denir. Karaisalı Yöresinde oturan bir Türkmen Oymağıdır.
Oda: Evlerin dışında, konukları ağırlamak için özel olarak yapılmış küçük ev. Eskiden beylerin, ağaların herkese açık olan konuk odaları vardı. Buralarda sohbet edilir, saz çalınır ve türkü söylenirdi.

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER