GELENEKLER

1 - KELİMELERİN KULLANIMI

KELİMELERİN KULLANIMI
 
   Dil insanların iletişim aracıdır. Aynı öğünde dil tansıktır. Dil ile düşünülür, düşün yazı ile kâğıda geçirilir. Düşünceler belgelenir saklanır. Türkçede kâğıt  ve karandaş (kalem) TÜRKÇE OLMALARINA karşın kâğıdın üzerine şapka koyup farsça diyorlar. Karataş anlamındaki karandaş Rusçada kullanılmaktadır. Bizim davar kelimesi Rusçada tovariş (yoldaş) olmuş.
 
   Biz yuğunmak eylemini bırakıp yıkamak diyoruz, Sonuç olarak yeni söz türetemiyoruz Ankara evlerinde, her evde bir yunak (hamam) bulunurdu. Yeni apartmanlar yapılınca yunaklara Banyo (bagnio) denmeye başlandı. Kelimenin anlamı genelevdir. Yani her Müslüman Türk'ün evinde bir banyo (genelev) var. Nitekim İngilizler banyo demiyor. Bathroom diyor.
 
   Protokol kelimesi (proto-colus) öndeki götler demektir. Protokole mahsus dedikleri yer popoları büyük olanlara aittir demektir. Service (servis) hayvanların çiftleşmesi demektir. (bkn: Redhouse sözlüğü).
 
   Anlamlarını bilmediğimiz yabancı sözleri alıp konuşursak gülünç ve acınacak durumlara düşeriz. Olabildiğince Türkçe kelimeler kullanmalıyız. Karşılığı olmayan yabancı sözlerin kullanılması sürdürülmeli, karşılığı bulununca yabancı sözler yerleşmeden bırakılmalıdır.
 
   Her dilin kendi mantığı vardır. Arapçadan aldığımız meclis sözü cülus oturmak eyleminden türetilmiştir. Meclis oturma yeri midir? Git kahvede otur. Siyasi kelimesi Arapça siyastan gelir okşamak demektir. Hayvanlar için kullanılan seyis kelimesi bu kökten gelir. Seyis hayvanları tımar eden kişiye denir.
 
   TDK gavurca Mobing kelimesine karşılık olarak 'Bezdiri' kelimesini öneriyor. TDK’nin halktan haberi yok. Mobing Mobil'den gelir. İng. İngilizce bir ektir. Zavallı İngilizleri -İng. ve -ed. ve-er. -den başka ekleri olmadığı için her şeye bu ekleri getirirler.
 
   Taciz etmek eylemi Türkçede oçmak'tır. Ankara'da hoççuklamak, Silifke'de ocutmak olarak halen kullanılmaktadır. Hoççuklamak eylemini açıklayalım.
 
   H ön türemedir hayva, haylaz, haykırmak gibi eylem ve adların başlarında günümüzde de kullanmaktayız. Demek ki TDK’de üç beş kişinin kararıyla dil olmuyor. En az denişik kesimlerden 120 kişilik bir kurulun toplanmasıyla bir kelime bulunur ve basın yayında kullanma zorunluluğu getirilir.
 
   Yeni bir kelime kullanıyorlar mevkidaş. Trende üçüncü mevki arsa tanımında mevki kullanılır. Makamdaş diyeceğiz o da Arapça en iyisi diğer Türk lehçelerinde de kullanılan 'orun' KELİMESİ İLE 'ORUNDAŞ' KULLANALIM.
 
Saygılar.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER