GELENEKLER

25 - AVLAR SANA LAYIK KÜÇÜK AL’OĞLU


AVLAR SANA LAYIK KÜÇÜK AL’OĞLU

   Bu şiir Küçük Alioğlu Halil Paşa hakkında söylenmiştir. Halil Paşa'nın küçük oğlu Mistik Paşa'dır. Büyük oğlu ise Dede Bey'dir. Sadrazam Fuat Paşa zamanında Halep'ten üzerlerine gönderilen orduyu Ulaşlı Aşiretinin yardımıyla yenen Küçük Alioğulları, bu ordunun komutanı Çatalbaş Mustafa Paşa'yı da esir etmişlerdi. Mustafa Paşa, sonradan Mistik Paşa'nın gayretiyle serbest bırakılmıştı. (Ahmet Cevdet Paşa, Ma'ruzat.) Bilindiği gibi o zamanlar hac yolunun da güvenliği kalmamıştı. Sadrazam Fuat Paşa bunlardan dolayı Üsküdar, Beyrut ve Şam yoluyla Hacca gidilmesini uygun bulmuştu.

Şol Çukurova'da benim diyenler
Yanıma gelir ünümü duyanlar
Beş arap at ile beş yavru şahin
Avlar sana layık Küçük Al’oğlu

Arap at üstünde cıda atanlar
Ejderhayı ağzı ile tutanlar
Soyunup meydanda savaş edenler
Beylik sana layık Küçük Al’oğlu

En küçük kardeşin yerini tutsun
Oğlun Mistik Paşa cıdanı atsın
Beylanlı Mustafa pekmezin satsın
Tuğlar sana layık Küçük Al’oğlu

Der Dadal'ım eyleyelim niyazı
Ak üstüne yazar bir kara yazı
Kara gün kafadarın kar beyazı
Dağlar sana layık Küçük Al’oğlu

Pekmez satmak: Savaştan ne anlarsın, ticaret yap.
Kafadar: Aynı kafada olanlar.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER