GELENEKLER

1 - TOP TOP EDİP DERMEMİZE NE KALDI


1 - TOP TOP EDİP DERMEMİZE NE KALDI

   Avşarlar, Yozgat-Bozok yöresinde sürgündeyken Tecirliler ile Ceritler, Reyhanlı oymağının hayvanlarını sürüp kaçırıyorlar.

   Reyhanlı ileri gelenleri Tecirliler'den ve Ceritler'den hayvanlarını geri istiyorlarsa da onlar:  "Hayvanlarınızı sürüp kaçıranlar biz değiliz, Avşarlardır" diyorlar. Bunun üzerine Reyhanlı beylerinden Arap adlı bir bey, Avşarlar'a atıp tutuyor: "Yaz gelince Avşarlardan öcümüzü alacağız, onlar hazır olsunlar" diye bu tarafa haber gönderiyor.

   Dadaloğlu bu şiirle Arap'a yanıt veriyor:

Selam söylen Reyhanlı'da Arap'a
Hesap etsin yaz ayına ne kaldı
Nevruz biter, sümbül biter, gül biter
Top top edip dermemize ne kaldı

Seçin ağalar da kötüyü seçin

Yiğidin üstüne kemhalar biçin
Yavuz at besleyen el malı için
Bölük bölük bölmemize ne kaldı

Ulam ulam olmuş galan yazılar

Ceren avlar gök boncuklu tazılar
Altı Arap atlı şahbaz gaziler
Cıda vurup binmemize ne kaldı

Babına da Dadaloğlu'm babına

Koç yiğitler sığmaz oldu kabına
Kamalağın, kar'ardıcın dibine
Silah çatıp yatmamıza ne kaldı
Kemha: Bir çeşit ipekli kumaş.
Galan: Kalan, şimdi.
Ulam ulam olmak: Renk renk, çeşit çeşit olmak.
Cıda: Kargı gibi bir çeşit sopa, savut.
Bab: Giriş, kapı.
Kamalak: Katran cinsinden bir çam çeşidi, sedir.
Karaardıç: Ardıç ağacının en iyisi.

Şiir, 1979 yılında Kayseri- Sarız ilçesinden Hasan Gürbüz'den derlenmiştir.

Kaynak: Avşarlar ve Dadaloğlu - Ahmet Z. ÖZDEMİR
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER