GELENEKLER

2 - TÜRK DİL KURUMU


TÜRK DİL KURUMU

   Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı en son Türkçe Sözlüğüne baktığımızda  yirmi yıl önceki edilmiş kelime yanlışlarının aynen sürdüğünü görüyoruz. Bu durum devletten aylık alarak çalışanların var olan durumu sürdürdüklerini ve hiçbir araştırma yapmadan aylık aldıklarını gösteriyor.

   Koğu ve koğucu kelimeleri Türkçe oldukları halde TDK sözlüğünde kov olduğunu görüyoruz.

   Yedi profesörün ve beş uzmanın adı geçen sözlük hiç bir incelemeden geçmeden yayınlanmış.

   Türkçede bir diri adı olan soğulcan sözlükte solucan olmuş. Soğulcan solur mu yani nefes alır mı deri solunumu yapar. Soğmak suyunu çekmek halk ne der portakalı sor der yani soğurmak eylemini kısaltır. O kadar profesör ve uzman kelimenin farkında değil.

   Nitekim çabuk kelimesi Türkçe olmasına karşın farsça deniyor. Çabuk nereden geliyor. Çapmak eyleminden geliyor nitekim çapkın bu eylemden türetilmiştir. Çapmak koşmakla yörümek arası bir eylemdir.

   Türkçede bun, bunalım, bunak kelimeleri var fakar yonanca crisis (kriz) kelimesini dayatıyorlar.

   Dayak kelimesi Türkçe olmasına karşın Farsça destek kelimesini kullanıyorlar. Daymak, destek vermek. Dayı sözünde bu eylemi görüyoruz. Kötmek, kötülemek anlamında fakat kullanılmıyor. Kötek, kötü vb. kelimelerinde yaşıyor.

Orhan Tümen Türkolog

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER