GELENEKLER

2 - ARAPLAR


ARAPLAR

Zamantı ırmağı akar önünden,
Haber verin bu gününden dününden,
Güneş doğar Aziziye yönünden,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Kuzeyinden geçer Malatya yolu,
Baharın süsüdür yağmurlu dolu,
Son zaman yetişti kaymakam vali,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Uzun sırttan beri yayılır sürü,
Adetten töreden kalınmaz geri,
Gençleri dönemez gurbetten beri,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Doğuda Oğuzlar bakışır bize,
Saçlı Köyü başka yakışır öze,
Batıda Esenköy akışır bize,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Yoncalar ekili ırmak düzünde,
Sarıpınar akar suyu gözünde,
Çatalkaya bakar güzel nazında,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Hüyükden akışır inekler köye,
Yürümekle yollar bitmez ki yaya,
Muraz deresinden bir bak havaya,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Güğarkaç Göl yeri ekinlik düzler,
Verim bol olunca gülecek yüzler,
Döğüş gediğinde yürekler sızlar,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Yumru Memmet Teyarenin babası,
Civil(i) Osman derler insanın hası,
Muhtar idi Daş Memmed'in Musa'sı,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Alicen Ötüze arpa ekerdi,
Veli Hoca bolca ağaç dikerdi,
Toroslara mayıs ayı çıkardı,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

İnciler Ehmed’i vermişse gurda,
Canavar bir cevher görmüştür orda,
Mevla kullarını bırakmaz darda,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Çalıklar geçerdi yamaçdan ağrı,
Arap bu diyerek yanardı bağrı,
Dereler dikenli yolları eğri,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Nalbat Şaben öküzleri çakardı,
Go Osman gonakdan aşşa bakardı,
Gara Memmet yozuna çanlar takardı,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Hurşut gravatla gider nahıra,
Çoluklu çocuklu kalkar sahura,
Arap Goca yaşar evvel ahire,
Köyümüz Araplar bir Avşar köyü.

Sultanın deresi bükülür gider,
Irgatlar tarlaya çekilir gider,
Goyun guzu suya dökülür gider,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Dumannar dereden beri çıkmazlar,
Çavdardan arpadan başka ekmezler,
İnciler gorkaktır arka çıkmazlar!
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Gannemlerin hası polis Haceli,
Edeli bir başka yetmez eceli,
Eğitmen okutur başka heceli,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Sarı Çavuş idi köyün hocası,
Ne kışın ne yazın tüter bacası,
Daha gelip geçti böyle nicesi,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Yalam(a) Omar Kartallar'a pir idi!
Gülebi'nin yeri gayet dar idi,
Güssüm Hasan nemelazım der idi,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Bir Dede vardı ki herkes görmeli,
Köyde ne var ne yok ona sormalı,
Omarlara nasıl garşı durmalı!
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Çerkez Çavuş Avrupa’yı turladı,
Her nedense yıldız burda parladı,
Enterin ardında çiftte terledi!
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Omar Osman garip gulun biriydi,
Topal Halıt onun gönül eriydi,
Mezarlığın altı ekin yeriydi,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Şapkalılar gitti galmadı hatır,
Tükendi mürekkep yetişmez satır,
İnc(e)iğneyi önce kendine batır,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.

Dereyi depeyi saymakla bitmez,
Üzerinden derdi tasası gitmez,
Hüsrani gıyabena ne dese yetmez,
Köyümüz Araplar Avşar köyüdür.


24.05.2017

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER