GELENEKLER

12 - BİR KARA SABAH

BİR KARA SABAH

Aydınlık geceden kara gündüze
Kapkara bir şafak attı bu sabah
Matemin şavkını bırakıp yüze
Ay dolandı güneş battı bu sabah

Mevsimsiz don vurdu Sam yeli esti
Bir uğursuz figan ruhları bastı
Gözler ufka daldı dilleri sustu
Sessizce bir vade yetti bu sabah

Ham meyveler kopup düştü dalından
Kesildi umutlar dünya malından 
Bir bezirgân geldi hüzün elinden
Dünyayı bir cana sattı bu sabah

Bir canan bir canı kırdı haliyle 
Döndü af diledi gönül diliyle 
Bir muştu beklerken seher yeliyle 
Bülbül sustu baykuş öttü bu sabah

Bir ana ağladı sel oldu yaşı
Yıkıldı babanın dağ gibi başı
Feryatlar yerinden oynattı taşı
Götürüp deryaya kattı bu sabah

Bir umut beklerken şen olsun diye
Keder çöktü dünya denilen köye
Ömür namlı yalan dolan hikâye
Yarıya varmadan bitti bu sabah

Vuslatı beklerken bin bir hevesle
İrkildi gaipten "gel" diyen sesle
Durdu "Allah!" dedi son bir nefesle 
Mülki terki dünya etti bu sabah

05.11.2017-Eskişehir 
Aslan AVŞARBEY (Mülki)

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER