GELENEKLER

3 - KOÇ YİĞİDİN ARAP ATIN GÜN' OLDU


3 - KOÇ YİĞİDİN ARAP ATIN GÜN' OLDU

   Hasan Kalesi adlı şiirin bir başka öyküsü daha vardır. Adana- Buruk köyünden halk ozanı Kul Mustafa anlatıyor:

   "Zulkadirliler, Kozanoğlu, Hacı Osmanlı (Osmaniyeli) Mehmet Bey, Avşarlar ile birlik olup Ceritler ile savaşacaklar. Bunun için akşam bir şölen düzenlenir. Bu şölende Dadaloğlu da vardır. Akşam yenilir, içilir, ertesi gün savaşacaklarına dair sözler verilir.

   Sabah olunca kavgaya yalnız Avşarlar katılırlar. Öteki Türkmenler akşamki verilen sözden dönerler. Bu kavgada Avşarlar yenilirler.

   Dadaloğlu olup biteni güneyin en güçlü oymağı olan Mürselliler'in başkanına anlatmaktadır:

Sana derim sana Bey Mürseloğlu

Döleğinde döğüş oldu dön oldu

Yüreğinde olan döndü, döğüştü

Koç yiğidin, arap gün gün' oldu

 

Akşamki gördüğüm şol kara düşler

Hesaba mı gelir kesilen başlar

Kavgaya girmedi puşt arkadaşlar

Çekildiler bir tarafa yan oldu

 

Öğle ile ikindinin arası

İyi olmaz eğri kılıç yarası

Yarsuvat'ın, Zıncarlık'ın arası

Işıladı gülek gülek kan oldu


Dadaloğlu'm der ki doldum döküldüm

Yarsuvat'ta güreş yaptım yıkıldım

Dokuz yüz atlı ile cenge dikildim

Yüzü burda, sekiz yüzü han' oldu


Mürseloğlu: Reyhanlı oymağının beyi.
Yarsuvat: Ceyhan.
Dölek: Düzlük yer.
Puşt : Burada sözünden dönen.
Zıncarlık: Zıngarlık. Ceyhan yakınlarında yer adı.
Han' oldu: Hani nerde kaldı?.

Kaynak: Avşarlar ve Dadaloğlu - Ahmet Z. ÖZDEMİR

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER