GELENEKLER

2 - KOÇYİĞİTLER ARAP ATA BİN OLDU


2 - KOÇYİĞİTLER ARAP ATA BİN OLDU

    Bu şiir, Türkmen oymakları arasındaki bir kavgayı anlatmaktadır. Söylentiye göre, Avşarların baskısından yılan Çukurova'daki diğer Türkmenler, (Ceritler, Tecirliler, Boz-doğanlar) Avşarlar'a karşı birleşirler.

   Osmaniye'nin Nur Dağları içindeki Hasanbeyli köyü önünde başlayan kavganın en şiddetli çarpışması bugünkü Osmaniye - Düziçi (Haruniye) yol ayrımında, Hamus suyu üzerinde olur. Burasına bugün bile "Kanlı geçit" derler. Bu kavgada Avşarlar büyük bir yenilgiye uğrarlar.

   Hasanbeyli köyünün önünde eski bir kale kalıntısı vardır. Şimdi yok olma tehlikesi içinde bulunan bu kale kalıntısı eski Adana- Gaziantep yolu üzerindedir. Hasanbeyli köylüleri Türkmenlerin Fettahlı oymağındandır.

   Şiirin, kimi yazarların savlarının tersine Erzurum-Hasankalesiyle hiçbir ilgisi yoktur.


Sana derim sana Hasan kalesi

Alt yanında döğüş oldu, hûn oldu

Yiğit olan yiğit çıktı meydana

Koçyiğitler arap ata bin oldu


Akşamki gördüğüm şol kara düşler

Hesaba gelmedi kesilen başlar

Eyerlen atımı küçük kardeşler

Hünkâr tarafından bize gel oldu


Öğle ile ikindinin arası

Aldı beni şu düşmanın yarası

Ecel geldi ölmemizin sırası

Ağladı el-oba gözü kan oldu


Dadaloğlu'm der ki belim büküldü

Gözümün cevheri yere döküldü

Üç yüz atlı ile cenge dikildi

Yüzü geldi iki yüzü han' oldu


Hûn: Kan
Hünkâr: Burada Tanrı.
Dıkılmak: Girmek, katılmak.
Han' oldu: Hani nerde kaldı?

Kavganın öyküsü, Kayseri- Sarız ilçesi Ayranlık köyünden Yusuf Polat' (Çapar'ın oğlu Yusuf Çavuş) tan derlenmiştir. Yusuf Çavuş, Kazım Karabekir Paşa Zamanında Kars-Rus hududunda askerlik yapmıştır. Gümrü 'ye giren ilk askerlerdendi.

Kaynak: Avşarlar ve Dadaloğlu - Ahmet Z. ÖZDEMİR

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER