GELENEKLER

5 - SARIN ARSLANLARIM DERDİ APALAK


5 - SARIN ARSLANLARIM DERDİ APALAK

   Apalak, Avşar'ın bileği bükülemez bir yavuz savaşçısıdır. Çok kavgalara girmiş, çok yiğitlikler yapmıştır. Zaten "apalak", babayiğit, iri yarı adam yarması gibi adam demektir. Apalak'ın on beş oğlu vardır. Hasan bunlardan birisidir.

   Bir başka söylentiye göre, bu şiir, Reyhanlı oymağıyla Elbistan ağalarının dövüşleri münasebetiyle söylenmiş. Burada Yapalak adlı bir kişi büyük yiğitlik göstermiştir (Fahri Bilge). Gerçekten de Elbistan'ın Büyük Yapalak, Küçük Yapalak adlı iki köyü vardır.


Bir vuruşta düşmanların ikiye

Bölün aslanlarım derdi Apalak

Serden geçin yaraları yarayla

Sarın aslanlarım derdi Apalak

 

Halep'in, Antep'in soyun keserim

Cehdedersem Elbistan'ı basarım

Bağdat kapısına kilit asarım

Varın aslanlarım derdi Apalak


Hersinen mi geldin hey beyin oğlu

Sanasın Hasan'ın kolları bağlı

On beş oğlun vardı kolları tuğlu

Yürün aslanlarım derdi Apalak


Alnımıza kara yazı yazıldı

Ahdedince düşmanımız bozuldu

Akbıyık vuruldu ordu bozuldu

Vurun aslanlarım derdi Apalak


Dadaloğlu'm söylemezdin hileyi

Alişanlı beyi buldu belayı

Vurup da düşürdü Halit köleyi

Yürün aslanlarım derdi Apalak


Alişanlı: Bir Türkmen obası

Apalak: Babayiğit, iri yarı adam yarması demektir.

Ser: Baş, kafa.

Cehdetmek: Çalışıp çabalamak demektir.

Hers: Hırs, kızgınlık, öfke.

Sanasın: Sanki güya.

Tuğlu: Bayraklı, Sancaklı, Tuğu olan demektir.


Kaynak: Avşarlar ve Dadaloğlu - Ahmet Z. ÖZDEMİR

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER