GELENEKLER

14 - SERDAR’IN AĞIDI

SERDAR’IN AĞIDI

   05.04.2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde silahla kahpece vurulan, Kayseri-Pınarbaşı Han Köyünden, Avşar boyundan, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak için yaktığım ağıt. Babası, kıymetli ağabeyim, Abdullah Çağlak’ın ağzından söyleyen Aslan AVŞARBEY/Mülkî.

İki bin on sekiz yılı
Nisan ayının beşinde
Tabuta sarılı alı
Anası görmüş düşünde

Bu da feleğin işi mi
Yaktı kül etti döşümü
Kanı bozuk biri vurmuş
Kınalı gurbet kuşumu

Kayseri’ye tel çekildi
Duyanlar yola döküldü
Osman Gazi meydanına
Dört bayrak birden dikildi

Uzadı bitmedi yollar
Beni gören deli beller
Kurusun yağız yiğidim
Sizi vuran kanlı eller

Sarıp beyaz çapıtlara 
Uzatmışlar tabutlara
Şehit yazsın savcı beyler
Tuttukları zabıtlara

Ar bulunmaz namertlerde
Gönlüm onulmaz dertlerde
Okuttum da adam ettim
Yedi sene gurbetlerde

Olmadı oğlum olmadı
Gözümde yaşım kalmadı
Daha otuz üç yaşında
Evlenip muraz almadı

Dedin m’ola etme diye 
Bana kurşun atma diye
Talebelerin ağlaşır
Bırakıp da gitme diye

Yusuf Serdar yiğitlerim
Göğü deler ağıtlarım
Ağlama sen diye diye 
Cemile’yi öğütlerim

Ataş düştü de özüme
Nazlanıyom ben kızıma
Güneşimin biri battı
Yusuf’um ışık gözüme

Allah verdi bana seni
Doğurmaz her ana seni
Kayseri’de uyuturum 
Götürmem ben Han’a seni

Pazarören Han köylerim
Yetişir Avşar beylerim
Mezerlikte yalnız komam
Gelir de sohbet eylerim

Nasıl etmeyeyim kahır
Ömrümüzü etti zehir
Serdar’ımı benden aldı
Harap kala Eskişehir

Uzandım elim yetmedi
Yekindim dizim tutmadı 
Bana küsme aslan oğlum
Talihin yardım etmedi

Derin uykulara daldın
Mülkî’yi dertlere saldın
Her kula nasip olur mu
Milletin duasın’ aldın

Aslan AVŞARBEY 
06.04.2018-Eskişehir

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER