GELENEKLER

30 - BEY BABAN ZORUNAN ALDI TUĞLARI


BEY BABAN ZORUNAN ALDI TUĞLARI

   Payas bir Avşar savaşçısıdır. Hatay'ın İskenderun ilçesinin bir kasabasının adı da Payas'tır. Payas-Dörtyol, Osmanlılar zamanında önemli bir yerdi. Çünkü hac yolu buradan geçerdi. Burada derebeylik yapan Küçük Alioğulları gelip geçen hacılardan belirli miktarda "baç" (haraç) alırlardı. Osmanlılar buranın emniyetini sağlamak için zaman zaman güç durumlarda kalırlardı. Yolun hacılara açılması için yine Osmanlılar asker göndermişlerdir. Dadaloğlu böyle nice kavgaların verdiği deneyimle söyler:

Koca Payas bu oyunu çok gördü
Yedi dağ üstüne ordusun kurdu
Yavuz Sultan Selim korkup da verdi
Bey baban zorunan aldı tuğları
 
Ahır Dağından da Kara-Beyaz'ın
Bir yazın ağlattın, bir de bu güzün
Karbeyaz'ı alırsak Şam'aca bizim
Daha Şam'dan öte bir güz ağları
 
Der' Dadaloğlu'm da böyle söyledi
Yedi Avşar Türkmen beyi varidi
Tüfeğimiz Macar, Frenk barutu
Ölen ölmüş hesap edin sağları
 

Yavuz Sultan Selim: Yavuz, Mısır seferi için Çukurova'dan geçerken Avşarlar'a bazı ayrıcalıklar vermişti. Ozan bunu abartıyor. (C. Öztelli)
Kara-Beyaz (Karbeyaz): Dörtyol'un doğusunda bir dağ adı ve yayla. Burada aynı zamanda Karbeyaz isimli bir kasaba vardır.
Ahır Dağı: Maraş'ın kuzeyinde bir dağ.
Şam'aça: Şam'a kadar.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER