GELENEKLER

6 - SEHEN VURDUM SEHENE

6 - SEHEN VURDUM SEHENE

       Sehen Vurdum Sehene: Kayseri ili Pınarbaşı İlçesinin Avşar Köylerin de kadınların karşılıklı dörder kişinin oynadığı türkülü bir oyundur. Üç adım ileri üç adım geri oynanır. Bir grup eğilerek ileri giderken diğer grup dikilerek geri gider. Durdu Demirel’in Cinliyurt köyünden Fadime Demirel’ den derlediği oyunun türküsü şu şekildedir:


Sehen vurdum sehene

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Vardı değdi cihana

Vardı değdi cihana

Kızın gönlü olursa

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Elçi durmak mahana.

Elçi durmak mahana.


Gara guşun cücüğü

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Severler gücücüğü

Severler gücücüğü

 

Gitti gelirim deyi

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Gelmez gâvur çocuğu

Gelmez gâvur çocuğu

 

Ey gara guş gara kuş

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Gel de bizim köye düş

Gel de bizim köye düş

 

Ben yârim aldım çıktım

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Oş oş düşmanlar oş oş.

Oş oş düşmanlar oş oş.

 

Göğ yüzünde gara kuş

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Gelde bizim dama düş

Gelde bizim dama düş

 

Yârimi aldım çıktım

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Oş oş düşmanlar oş oş

Oş oş düşmanlar oş oş

 

Gökte uçan teyyare

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Boyaların soldumu

Boyaların soldumu

 

Aldın gettin yarimi

Yârim amman amman

Dilber amman amman

Yörü yörü yâr

Alayların soldumu

Alayların soldumu


Sehen: Bakır tabak, sahan.

Dilber: Genç kız. Alımlı, güzel kadın. Gönlü alıp götüren güzel.

Yörü:Yürü

Elçi: İki kişi arasında söz getirip götüren, bunu iş ve huy edinen (kimse). Kız istemeye gönderilen kimse, görücü, dünür.

Mahana: Bahane.

Gara guş: Kartal cinsindan kuşlara verilen genel ad.

Cücüğ: Cücük, Kuş yavrusu.

Gücücüğ: Küçücük.

Oş oş: Köpek kovalama ünlemi, hoşt.

Göğ: Gök.

Teyyare:Uçak.

Alay: Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.


KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER