GELENEKLER

32 - BU YILLIK DA BURDA KALSIN ELİMİZ

BU YILLIK DA BURDA KALSIN ELİMİZ

   Henüz bilemediğimiz bir nedenle Avşarlar'a yaylaya gitmek yasaklanır. Tıpkı kış mevsimlerinde olduğu gibi o yıl ilkbaharı da yazı da Çukurova'da geçirirler.

   Ama Çukurova yazın çok sıcaktır. Suları içilmez, üvezi var, mucuğu var, sıtması var. O yıl hastalıktan, sıtmadan çok sayıda kız, gelin ölür. Erkekler, tüm aşiret perişan olur.

   Dadaloğlu, Ceyhan nehri kıyısında bulunan Hemite Kalesi'ne bakarak eski günleri, yaylaları, o görkemli göç günlerini anar ve bu türküyü söyler:

Göründü de Hemite’nin kalesi
Hiç gitmiyor aşiretin belası
Yıkılıp Yarsuvat viran kalası
Bu yıllık da burda kalsın elimiz
 
Eser garbisi de adamı yakar
İçilmez suları yosunlu kokar
Yatılmaz gecesi mucuğu çokar
Sehillemiş açılmıyor gülümüz
 
Gün burnuna İmeli'den inerdik
Sallanır da Saçaklıya konardık
Şöhret için yiğit ata binerdik
Çakmaklı tüfekti bizim zorumuz
 
Devemiz gelirdi tülülü, bazlı
Tülünün sesi de bülbül avazlı
Aşığımız vardı kucağı sazlı
Bahşişina cömert idi elimiz
 
Melik Ejder evliyalar yatağı
Ahır Dağı yaylamızın eteği
Bayazıtlı elimizin tutağı
Cihan köprüsünden bağlı yolumuz
 
Arabistan atlarına binerdik
Al kabutu ağ kendire atardık
Her birimiz bir orduya yeterdik
Alışkan tüfekti bizim zorumuz
 
Kavrık'a varınca semah dönerdik
Genişleyip Suçatına konardık
Ha deyince bin gö (gök) atlı binerdik
Mertlik köprüsünden geçer yolumuz
 
Karadik'ten öte Harnı'nın düzü
Oturmuş beyler de ediyor sözü
Fettahlı Beyleri (yok) kim'edek nazı
Enden enden kırık bizim kolumuz
 
Der Dadal'ım der de bu sitem yeter
Yaylaya çıkınca gukkular öter
Kız gelin kalmadı hep hasta yatar
Döğüşerek ölemedik birimiz
 

Hemite: Osmaniye – Kadirli karayolu üzerinde, Ceyhan Irmağı kenarında bir köy.
Yarsuvat: Ceyhan İlçesinin eski adı.
Garbi: 1. Batı ile ilgili, Batı'ya özgü olan. 2. Batı rüzgârı. Batıdan esen ılık yel, Lodos.
Mucuk: 1. Küçük sinek. 2. Küçük sivrisinek. 3. Tatarcık.
Çokmak, (Çohmak): Toplanmak, üşüşmek, hücum etmek, çullanmak.
Sehillemiş: Sahillemiş. Deniz kıyısında güneşte, sıcakta fazla kalmış.
Sehil: Sahil, deniz kenarı, denize yakın bölgeler, Çukurova.
GünBurnu:
İmeli: Şimdiki adı İmalı, Maraş altında yer adı.
Saçaklı: Kadirli - Mazgaç arasında yer adı.
Melik Ejder: Maraş - Aksu yakınlarında bir ziyaret yeri.
Bayazıtlı: Maraş’ta ünlü bir aile. Bayatızoğulları.
Cihan: Ceyhan.
Kabut: Palto
Alışkan Tüfek: İyi vuran, tutukluk yapmayan tüfek.
Kavrık: Maraş - Tekir civarında bir yer.
Semah Dönmek: Oyun oynamak. Halkalar halinde halay çekmek.
Suçatı: Maraş – Gürün yolu üzerinde, Ceyhan’a karışan sulardan biri.
Gö (Gök) atlı: Çelik yelekli süvari atlısı.
Fettahlı Beyleri: Bir Türkmen oymağı. Fettahlı obası bugün Osmaniye – Düziçi ilçesiyle Bahçe, Osmaniye ve Hasan Beyli köylerinde oturur. Düziçi ilçesinde oturan Fettahlılar’ın soyadları Algan, Türker, Fettahlıoğlu, Aksay olup bunlardan başka Fettahlılar da vardır. Osmaniye’de Bahçeli soyadlılar gibi.
Enden enden: Ek yeri, eklem, dirsek.
Gukkuğu: İbibik kuşu.
 
Şiir, 1958 yılında Kayseri- Sarız, Ayranlık köyünden Mehmet Yıldırım'dan derlenmiştir.
 
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER