GELENEKLER

34 - YOL ALIP GİDİYOR GÖÇÜ AVŞAR'IN


YOL ALIP GİDİYOR GÖÇÜ AVŞAR'IN

   Avşarların sürgünü için padişahtan ferman çıkmıştır. Artık göç için yol görünmüş, şimdi Avşar'a gitmek düşmektedir. Vehbi Cem Aşkun’a göre Avşarlar bu kez Çorum'un Hüseyin Ovası'na sürülürler. Özellikle Torun obasının yaylası olan Gövdeli Dağları'ndan uzak kalmak Avşarlar'a güç gelir. Öyle anlaşılıyor ki bu kez sürgüne gönderilen Avşarların Torun obasıdır.

   İşte Dadaloğlu bu olay üzerine söyler:

On bir kişi Horasan'dan çıkanda
Aksayaya yeşil düğme dikende
Çıkıp yücelerden engin bakanda
Yol alıp gidiyor göçü Avşar'ın
 
Avşar'ın uşağı şöhretli gezer
Gördüğü düşmanın bağrını ezer
On beş yirmi atlı bir ordu bozar
Yenilmez kuvveti gücü Avşar'ın
 
Çıkılı, Çakmaklı, Kütüklü yurdu
İndi Kığılı'ya çok safa sürdü
Hüsey'n Ovası'ndan haberler geldi
Acıya uğramış ucu Avşar'ın
 
Bitmesin ekini, selvi söğüdü
Sait Battal hiç içinde yoğudu
Filor fesli, dal püsküllü yiğidi
On kişiye yamaç üçü Avşar'ın
 
Coşkun sular gibi dolanıyorduk
Ne duruluyok ne bulanıyorduk
Firkattan firkata ulanıyorduk
Sankim neydi bunda suçu Avşar'ın 
 
Taşlar Dadaloğlu'm bağrını taşlar
Gözümüzden akar kan ile yaşlar
Bize yol görüktü kavim kardeşler
Kalmaz yanımızda öcü Avşar'ın

Horasan: İran Horasan'ı. Avşarların, Selçuklular zamanında Horasan'dan on bir oymak halinde geldikleri söylenir.
Aksaya: Üç etekli Türkmen kadın entarisi, fistan.
Çıkılı, Çakmaklı, Kütüklü: Sarız, Pınarbaşı, Gürün üçgeni içinde ki Gövdel dağlarındaki yurtlar.
Kiğılı: Maraş altında yer adı. Gövdelide de Kiğılı adlı yer adı vardır.
Hüseyin Ovası: Çorum ilinin Alaca ilçesinin ve köylerinin bulunduğu geniş ova.
Sait Battal: Aşiret ileri gelenlerinden.
Filor fes: Fesin etrafını ipek mendille sararak şekil verile fes. (Eskiden erkeklerin fes giydiği anımsanmalı).
Sankim: Sanki.
Kavim Kardeş: Boy ve soy bakımından birbirine bağlı insan topluluğu.

50 no'lu şiirin bir varyantıdır. Bu şiir, 1970 yılında Sarız ilçesi Kızılpınar köyünden Nuri Kara'dan derlenmiştir.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER