GELENEKLER

6 - KURTAĞZI, KURT İZİ, CANAVAR AYAĞI


KURTAĞZI, KURT İZİ, CANAVAR AYAĞI:
 
   Bu motif stilize edilmiş kurtayağı ve kurtağzı şeklindedir. İyimserliğin ve korunmanın simgesi olan kurt karanlıkta görebilme yeteneğine sahip olduğu için ışığı ve güneşi sembolize etmektedir.
 
   Hititlere göre kurt tanrıların yoldaşı, ayaktaşıdır.  Anadolu’ya yerleşen halklar koyun ve keçi sürülerine saldıran kurda karşı bir köpek türünün kurtla birleştirerek kangal türünü elde etmişlerdir.  Göçebeler doğuda “canavar” adını verdikleri kangallarını yanlarından ayırmazlar.  Kangal kurdu boğazlayabilen tek hayvandır.
 
   Anadolu dokumalarında kurt izi, kurtağzı, canavar ayağı koruma amaçlı motiflerdir.  Nasıl modern psikolojide bir şeyden kaçmak değil de üzerine gitmek esassa ilkel insan da bu yöntemi kullanarak kurt, akrep yılan gibi hayvanlardan birer parça üzerinde taşıma yolunu seçmiştir.  Kurt dişi, akrep kuyruğu, yılan derisi gibi parçaları üzerinde taşıdığında kendisini koruyacağını düşünmüştür.
 
   Kilim seccadelerde tarak,  parmak, canavar ayağı motifleri mihrap kısmını çevreleyen bordürlerde görülür.  Bordürle zemin arasına yerleştirilen bu motifler, zeminler arası renk farklılıklarında dekoratif ve estetik bir nitelik kazandırır.

Kaynak: Çatalhöyük'ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayınları.


KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER