GELENEKLER

6 - KARABIYIK’IN OĞLUNUN AĞIDI

KARABIYIK’IN OĞLUNUN AĞIDI

   Karabıyığın oğlu Pınarbaşı Cinliyurt köyü doğumludur. Çok yiğit, yakışıklı bir insandı. Yeni adı Dadaloğlu kasabasının yaylası olan Üççeşme de uyurken kalleşçe arkadaşları tarafından vurulmuştur. Bu ağıdı bacısı söylemiştir.

Efe gel beri gel beri

Öldüm yalvarı yalvarı

Üççeşmede vurulanım

Anan satıyor selveri

 

Üç çeşmeye varıyon mu

Üç çeşme yaylalar bendi

Duyunca dizine vurmuş

Aziyeli Omar efendi

 

Efe oynadı yoruldu

Anam kollarım kırıldı

Üç çeşmeye vardıyıdım

Kurşun kum gibi gaynadı.

 

Ana kollarım yoruldu

Cirit oynayı oynayı

Üççeşmeye vardıyıdım

Kurşun kum gibi gaynadı.

 

Omar emmi hasan emmi

Ağar endirin salımı

Bacım selver su yetiştir

Yaktı gurşunun yalımı

 

Kasım emmi Omar emmi

Sizlerde tutun salımdan

Cennet bacım su yetiştir

Yaktı kurşunun yalımı

 

Yetiş mustafa kardaşım

Kollarım haymada bağlı

Bu kimin nesi derlerse

Garabıyıklının oğlu

 

Kaynak Kişi: Cinliyurt köyünden Ayşe CIRDI(Çorlu Anşa)

Derleyen:Avşar Ozan(Durdu DEMİREL)


Efe: 1. Kadın erkek arasında kullanılan çağırma ünlemi. 2. Gelinin kayınbiraderini çağırmak için kullandığı sözcük.

Üççeşme: Kayseri ili Tomarza ilçesi Dadaloğlu beldesine bağlı bir yayladır. Torosların tepesindeki bu yaylanın rakımı 2600 m civarındadır. İçme suyu ile meşhurdur. Tahtalı Dağlarının en yüksek tepesi Aygörmez bu yayldadır.

Satmak:  Kız evladı evlendirmek

Varmak: 1. Gitmek. 2. Gelmek. 3. Yetişmek, ulaşmak, yanaşmak.

Aziye: Aziziye, Kayseri ili Pınarbaşı ilçesinin eski adı.

Omar: Ömer

Ağar: Ağır, yavaş.

Endirmek: İndirmek.

Sal: 1. Hasta, yaralı ya da ölü taşınan sedye. 2.Tabut.

Bacı: 1. Büyük kız kardeş, abla. 2. Kız kardeş.

Hayma: Ot yığını (özellikle kış için toplanmış olan).


KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER