GELENEKLER

30 - EŞKİYA GIR DURDU

EŞKİYA GIR DURDU

   Tomarza’nın Çanakpınar köyünden, Eşkiya Gır Durdu, Kolluk kuvvetlerince vurularak öldürülür. Bu ağıt Anası tarafından söylenmiştir.

Müfrezeler çevirmişler
Davran sar’aslan davran
Bin atına şahan (1) oğlum
Gezbelini (2) aşar kervan.
 
Al at nenni, dor’at nenni (3)
Sizin sahibiniz ünlü
Böyle aslanınız var mı?
Avşar da çok ünlü.
 
Aziziye'ye vardımdı
Süvariler olmuş merkez (4)
Namusuma ar geliyor
Seni öldüren Çerkez (5)
 
Gadanı (6) alıyım Duran
İnmem konağına inmem
Hasan değil Battal değil
Vermem Memed’imi vermem
 
Atın gemin suya çektim
Üç bacısı kalmış yetim
Seni kağnıya vurmuşlar
Sol böğründe Şerif Hatın
 
Gır at yemiyor yemini
Takamıyorlar gemini
Memed’im olsa idi
Gümüş dövdürürdü nalını
 

1-Şahan: Şahin.
2- Gezbeli: Taf nahiyesinin yaylası.
3- Nenni: Ninni.
4- Merkez: Burada toplantı yeri anlamında.
5- Çerkez: Kendisi Çerkez olan jandarma eri vurmuş Gır Durdu’yu.
6- Gada: Bela.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER