GELENEKLER

8 - İNSAN


İNSAN
 
Anadolu’da ölüm doğum döngülü törenlerin ruhun beden değiştirmesi gibi inançların Şaman kültürünün bir devamı olduğu bilinmektedir.  Anadolu motiflerinde sık sık rastlanan insan figürü daha çok erkek ve kız çocuğu olarak betimlenmiştir[1].
 
Bu figürler dokuyan kişinin erkek çocuk beklentisini veya gurbetteki sevgiliyi anlatır.  Bu motifler çalışmanın ve yaratıcı aklın sembolüdür. Objeleri bir süs gibi görebilen göçebelerin stilize etmeleridir. Doğal yetenekleri olan bu kişiler, duru kafa ve ruh yapıları ile yalın yaşamlardaki arınmışlıktan kaynaklanan bir yaratıcılığa sahiptirler[2].
 
İnsan motifinin belli bir kişiyi anımsamak, anmak için yapıldığı düşünülebilir. Duvar panolarında rastlanılan insan figürleri ise daha çok av büyüsü ile ilgilidir. Dokumalardaki insan figürleri daha çok çocukla ilgili olup, dokuyan kişinin kız veya erkek çocuk beklentisini yansıtır[3].


 
Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU

[1] Çatalhöyük'ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayınları.

[2] Çatalhöyük'ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayınları.

[3] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, El Sanatları Teknolojisi, Karışık Motif Çizimleri, 211GS0084, Ankara 2011, Sayfa 10.

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER