GELENEKLER

2 - İNSANOĞLUNA - 2

İNSANOĞLUNA - 2

 

On beşinde yeni açılan gül idin

Yirmisinde boz bulanık sel idin

Otuzunda durmaz esen yel idin

Şimdi bir kendine bak insanoğlu

 

Kırk yaşında saçların olur beyaz

Yalvar Allah’a da sen eyle niyaz

Sakın ellisinde gezme beynamaz

Sonunda şaşırmak zor insanoğlu

 

Altmışında çok konuşur nazlanır

Esik kesik hep yolların düzlenir

O siyah gözlerin bütün bozlanır

Gözde perde kalmaz bil insanoğlu

 

Yetmişinde bastonunu al eline

Ağrı sızı hep yerleşir beline

Şahadet kelimesinin getir diline

O seni kurtarır bil insanoğlu

 

Sekseninde her yerlerin ağarır

Çok konuşup durma sözlerin çoğalır

Toprak günde gel gel diye çağırır

Mezarın açıktır bil insanoğlu

 

Âşık Battal’ın da söyler dilleri

Bu dünyada çok çalıştı elleri

Kocayıp ta bükülünce belleri

Gençlik bir sultanlık vay insanoğlun

Derleyen: Oğlu Mustafa Korkmaz

 

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER