GELENEKLER

6 - KORAF KORAF BİNBOĞA’YA GÖÇTÜ MÜ?


6 - KORAF KORAF BİNBOĞA’YA GÖÇTÜ MÜ?

   Padişah Abdülaziz zamanında Derviş Paşa'nın ve Cevdet Paşa'nın yaptıkları iskân -Cevdet Paşa'nın yazdıklarının tersine- çok kanlı olmuştu. Bu iskânla, özellikle Avşarlar güç duruma düşmüşlerdir: Avşarların hem Uzunyayla'ya gitmeleri hem de Çukurova'ya inmeleri yasaklanmıştır.

   Bu kargaşada askerler, Dadaloğlu'nu yakalayıp Payas kalesine hapsetmişlerdir. (Namık Kemal de Kıbrıs- Magosa'ya gönderilirken bir süre bu kalede hapsedilmişti. Hatay il Yıllığı, s. 114, 1973)

 1865 yılında yapılan iskânın da söz konusu edildiği, Cevdet Paşa'nın Ma'ruzat ve Tezakir adlı eserlerinde bu hapis konusuna değinilmediği gibi Dadaloğlu'nun adından bile söz edilmemektedir.

   Söylentiye göre, rüzgârlı bir günde Dadaloğlu Payas kalesinden hasırdan bir kanat yaparak oradan atlayarak kaçıp kurtulmuştur.

   Bu şiirle Dadaloğlu, Reyhanlı boy beyi Mürseloğlu'ndan Çukurova'nın ahvalini sormaktadır.

Sana derim sana Bey Mürseloğlu
Asi suyu dalgalanıp coştu mu?
Şirin olur Bahadır'ın güzeli
Koraf koraf Binboğa’ya göçtü mü?
 
Yine Kad'oğlu mu Maraş valisi
Uslandı mı Dalkılıçlı delisi
Ahmet Bey'di Elbeyli'nin ulusu
Ferman çıkıp İstanbul’a göçtü mü?
 
Adana'ya divan harbi konunca
On yedi bey o celseye varınca
Derviş Paşa iskân emrin verince
Kozanoğlu beyliğinden düştü mü?
 
İskân emri oldu aşiret yasta
Kız gelin kalmadı hep oldu hasta
Dadaloğlu'm hapis derler Payas'ta
Kanat takıp sur duvardan uçtu mu?


Mürseloğlu: Reyhanlı oymağının beyi
Asi Suyu: Hatay ilinden geçen Asi ırmağı.
Bahadır- Bahadırlı       :Kırıkhan yöresinde oturan bir Türkmen oymağı.
Koraf koraf: Öbek öbek, küme küme.
Binboğa: Ünlü Binboğa dağı.
Kadıoğlu: Kahramanmaraş'ta ünlü bir aile.
Dalkılıçlı: Türkmenlerde bir oba adı. Kadirli'nin Mehmetli ve Azaplı (Avşarlı) köylerinde otururlar.
Ahmet Bey: Ünlü halk öyküsü kahramanı Elbeylioğlu. Padişah fermanıyla İstanbul'a sürgün edilmişti.
Elbeyli: Avşar Türkmenleri içinde bir oymak.
On yedi Bey:    Çukurova'da yaşayan Türkmen oymaklarının beyleri kastediliyor.
Celse: Oturum.
Kozanoğlu: Ünlü Kozanoğlu Ahmet Bey.
Payas: Hatay'a bağlı bir ilçe. Yüz yıl kadar önce Dörtyol, Payas'a bağlı bir köydü. O za­manlar Payas sancak merkeziydi, şimdi Dörtyol ilçesine bağlı kasaba.

Şiir, 1981 yılında Kadirli- Avşarlı köyünden Mahmut Taşkaya'dan derlenmiştir.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER