GELENEKLER

2 - AŞİRETİN DÖĞÜŞ ETTİ DUYDUN MU?

2 -  AŞİRETİN DÖĞÜŞ ETTİ DUYDUN MU?

    Avşarlar hakkında bir şeyler yazıp da Sevgili Dadaloğlu’nu anmadan olmaz. Onun anısına İlk öyküme Dadaloğlu ile başlıyorum.

   Ceritoğulları Aşireti ile Karalar Türkmen aşiretleri arasında Ceyhan’ın Altıgöz Bekirli köyünde kanlı bir çarpışma olur. Karalar Aşiret beyi Bekir Ağa o zaman sürgün de bulunuyor. Bu büyük çarpışmada Bekir Ağa’nın dört kardeşi de ölür.

   Altı yıl sonra Bekir Ağa’nın sürgün cezası af olur. Bekir Ağa’nın af olduğunu duyan Türkmen Aşiretleri ve Avşar beyleri Bekir Ağa’yı karşılamaya giderler. Bir konaklık yolda Bekir Ağa’yı çok kalabalık bir atlı grubu karşılar. Atlardan inerler, Bekir Ağa’ya tek tek sarılarak hasret giderirler. Bekir Ağa ile karşılaşmadan evvel kardeşlerinin öldürüldüğünü, bu acı haberi Dadaloğlu’nun söylemesine karar verirler. Bekir Ağa’yı ortalarına alarak etrafında geniş bir daire olurlar. Bekir Ağa kendini karşılayanları tek tek gözle süzer. Araların da kardeşlerinin hiç biri yoktur, buna bir anlam veremez. Başından geçenleri anlatıp, biraz hoş beşten sonra: Ağlar, beyler kalan sağlar sizin olsun, ölenlerden hiç haber vermediniz... Altı yıl oldu bilmem ne halde obaların hali? Herkes suskun ağızları kitlendi. Gözleri gelip Dadaloğlu’nun üzerinde çivilendi.  Dadaloğlu ağır ağır yerinden kalkarak Bekir Ağa’ya yaklaştı elinde sazı ile Ağam, sana obaların halini sazımla mı, sözümle mi anlatayım?

   Bekir Ağa ayakta duran çok sevdiği Dadalı süzdü gözleri ile söyle sevgili Dadalım, hem sazınla söyle, hem de sözünle, gönlüm ferah bulsun dedi.

   Dadaloğlu kalabalık insan halkasının ortasına oturur. Yönünü Bekir Ağa’ya çevirerek, sazını kucağına yerleştirdi. Şöyle söyledi bu acı haberi, Karalar Aşiret Beyi Bekir Ağa’ya.

 
Esti poyraz yeli, bulandı hava

Zatıdan gamlısın, sen Çukurova

Atına binde gel ey Bekir Ağa

Aşiretin döğüş etti duydun mu?

Parladı kılıçlar çok indi başa

Kartal kuzgun döner, kanlı üleşe

İki boy beyi ile Miktat Paşa

Dövüşü, dövüşü öldü duydun mu?

Parladı kılıçlar, kılıç kılıca

Atı yavuz olan, çıkıyor uca

Çukur ova girdi kılıç kılıca

Kanl’üleşe, kartal indi duydun mu?

Acep, hayfın alır m’ola sağları

Mızrağının ucu, deler dağları

Boynu uzun İrecepli beyleri (1)

Çark uğrunda savaş etti duydun mu?

Der Dadal’ım söyler sözün merdini

Yavru şahan (2)ıssız koymaz yurdunu

Biz de verdik beş kardeşin dördünü

Bu işimiz böyle oldu duydun mu?


İrecepli: Recepli Avşarları.

Şahan: Şahin.

Zatıdan : Zaten, eskiden, esasen.

Üleş : Leş, burada insan ölüsü, ceset.

Miktat Paşa : Bekir Ağa'nın kardeşlerinden biri.

Hayf : İntikam, öç.

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER