GELENEKLER

7 - ÇEVRİLİP KONACAK YER VAR ÖNÜNDE

7 - ÇEVRİLİP KONACAK YER VAR ÖNÜNDE

   Kayseri Sarız İlçesi'nin Kızılpınar köyünden Nuri Kara'ya göre, halk arasında Ced (Urban) Arapları denen bir Arap aşireti, Osmanlı paşalarından Osman Paşa'nın yönetiminde Avşarlar'ı ve öteki Türkmenler'i ıslah etmek için İskenderun'a gelirler, fakat yenilip giderler.

   Kayseri- Sarız'dan Hasan Gürbüz'e göre ise; Öyle bir zaman geliyor ki, Kozanoğlu, Avşarlar'dan, Ceritler'den ve Tecirliler'den vergi alamıyor. Öte yandan da padişaha "Aşiretler isyan halindedir" diyor.

   Beri taraftan aşiretlere de "Biz vergiyi sizlerden alıp padişaha veriyoruz. Bu işten biz de yıldık. Padişahın askerleri gelecek, onlara siz vurun biz de vuracağız" diyor. Bu plan içinde Kozanoğlu'nun yanında Çapanoğlu da vardır. Bu hal üzere Osmanlı askerleri, Osman Paşa'nın yönetiminde deniz yoluyla İskenderun limanına gelirler. Savaş bu yörede olur, Türkmenler Osmanlılar'ı yenerler.
 
İskeleden çıkmış şol Osman Paşa
Gıcılı boranlı dağ var önünde
Elbeyli beyleri at başı çekmez
Çevrilip konacak yer var önünde
 
İlerde Osman Bey zurbalar başı
Aşireti cılbak eder savaşı
Keser kelleleri tepeler başı
Kuzgunlar dönecek yer var önünde
 
Küçük Ali oğlu haykırır çıkar
Yalın kılıç ile demirler söker
Vurunca düşmanın belini büker
Omuzu kalkanlı er var önünde 
 
Bizimkiler paşa maşa dinlemez
Bir vurduğuna da "al iki" demez
Aslan yatağına çakal giremez
Kılıçla kesecek ser var önünde
 
Dadaloğlu'm der ki ordan geçerse
Elbeyli Avşar'ı önün' açarsa
Murat suyu kanlı köpük saçarsa
Seyit Battal gibi er var önünde
 

İskele : İskenderun iskelesi.
Gıcı (kırcı) : Dolu ile kar arasında, küçük taneli yağış.
Boran : Yel, şimşek ve gök gürültüleriyle karışık yağan ve kısa süren zorlu yağmur. 
Avşar Osman : Kayseri- Pınarbaşı ilçesinin Toybuk köyünde oturanların dedesi.
Zurba : Küme, grup.
Cılbak : Çıplak.
Kuzgun : Bir cins iri karga.
Küçük Alioğlu : Kozanoğulları'ndan bir bey. Payas sancağının yönetimi bu ailenin elindeydi, 
Murat Suyu : İskenderun körfezine dökülen bir dere. 
Seyit Battal : Battal Gazi.
KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER