GELENEKLER

11 - BENİM DESTANIM

BENİM DESTANIM

(Babama Armağan)


Uzaktan bakıp ta, şaşma aldanma
Emmimin, bibimin feryadıyım ben

Her lafa karışmam, cahilim sanma

Avşar babamın, tek evladıyım ben!

Oğuz’un boyundan güç kudret bende
Avşar’ın soyundan şan şöhret bende
Allah’a bin şükür hak mefret bende
Avşar babamın, pak evladıyım ben!

Yüce dağ başında, öz’üm bilinir
Yerinde söylenir, söz’üm bilinir
Padişahtan ferman, sızım bilinir
Avşar babamın, hür evladıyım ben!

Dedelerim Koca Avşar Beyleri
Şalvar nakış, desen, uçkur belleri
Bir kez olsun görsem öpsem elleri
Avşar babamın, can evladıyım ben!

Dört bacının yiğit nefer gardaşı
Adana Kozan Sarız ta Pınarbaşı
Çabucak nam salmış, hepsi gardaşı
Avşar babamın, öz evladıyım ben!

Atamla parlıyor yüce de cismim
Bayrak’la canlanır gecede resmim
Hücrede can özüm, hece de ismim
Avşar babamın, Türk evladıyım ben!

Mustafa Kemal’im! Cana can katan
Atamla can babam! Toprakta yatan
Onlardan emanet Bayrak’la Vatan
Avşar babamın, mert evladıyım ben!

Bayrağım, Milletim, Vatan’ım belli,
Toprağın altında, yatanım belli,
Aş’ıma zehiri katanım belli
Avşar babamın, ser evladıyım ben!

Usul, erkân, adap, hürmet bilirim,
Büyük sözü dinler, devlet bilirim
Vefa bilen dostu, servet bilirim
Avşar babamın, haz evladıyım ben!

Hısmı canım, dostu candan bilirim
Hasım diye lanet düşman bilirim
Giden bitmiş, gelen pişman bilirim
Avşar babamın, fer evladıyım ben!

Canı candan öte, yüce bilirim
İnce lisan, asil ece bilirim
Özde Avşar dilim hece bilirim
Avşar babamın, has evladıyım ben!

Sert bakışlarımla, yufka yüreğim
Harbi sözlerimle, çelik bileğim
Ağa’lar sorun da, cevap vereyim
Avşar babamın, sır evladıyım ben!

İnce ince sızlar acım var benim
Dertli dertli çalar sazım var benim
Kara kara matem yasım var benim
Avşar babamın, dört evladıyım ben!


Rüya imiş meğer! Yanım da sandım
Ali Osman babammm! Rahmet’le andım
Vuslat değil hicran nar’ında yandım
Avşar babamın, -KIZ- evladıyım ben!
                                                 

09.02.2012-13.30-Gülhan Çabucak

KİTAPLAR
MAKALELER
ŞAİRLER